Polityka prywatności zgodnie z RODO

 1. Dane osobowe, które Klient nam powierza, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są wg poniższych zasad:
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie Internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Klientach.
 3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez INDOOR Group Ltd  Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Dużym 4E, 14-200 Iława, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124497, NIP  7441495454, REGON  510830675, która jest administratorem tych danych i chroni je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO)
  - w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień,
  - w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego,
  - w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
  - w celu przekazywania Klientowi informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami – w sytuacji, gdy Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością INDOOR Group Ltd oraz Sklepu Internetowego, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, a także w celach ich archiwuzacji. Klient może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta.
 5. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Klientowi przeprowadzenia procedury logowania się do konta osobistegow Sklepie Internetowym w celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań INDOOR Group Ltd wobec Klienta.
 6. Klienci mogą przeglądać asortyment Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 7. INDOOR Group Ltd nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Klienta, którego dane dotyczą lub jeżeli istnieje obowiązek ich udostępniania podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez INDOOR Group Ltd danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Klienta w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem zmiany lub usunięcia całego konta osobistego poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: zamówienia@indoor.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 10. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z INDOOR Group Ltd drogą elektroniczną (na adres e-mail: sklep@indoor.com.pl), drogą telefoniczną (tel: 89 648 77 55) lub listownie.
 11. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na  usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Klientowi newslettera. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania, kontaktując się w tym celu z INDORR Group Ltd z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 12. INDOOR Group Ltd, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. INDOOR Group Ltd zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Iinternetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz koszyka Sklepu Internetowego i panelu Klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep Internetowy zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów:  id sesji, informacji o odwiedzinach Sklepu Internetowego. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 14. Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, Klient powinien pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad: 
 • ustanowieniu loginu i hasła do konta osobistego w Sklepie Internetowym uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. (najlepiej poprzez zastosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter),
 • każdorazowym wylogowywaniu się ze strony Sklepu Internetowego po zakończonej sesji, np. po zakończeniu procedury zakupów,
 • korzystaniu z programów antywirusowych dostępnych na rynku,
 • korzystaniu ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie,
 • zachowaniu loginu i hasła do konta osobistego w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu tych danych osobom postronnym.

 

15. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Klientów  oraz wykorzystywaniem plików cookies,
      w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności" prosimy kierować na adres: INDOOR Group Ltd, Kamień Duży 4E, 
      14-200 Iława, adres e-mail: sklep@indoor.com.pl.

Skrócona informacja o przetwarzanych danych osobowych zgodnie z RODO do pobrania w .pdf: LINKNewsletter